Điện thoại

(82 sản phẩm)

iPhone 8 Plus Trả Bảo Hành Mới 100%

 • 7 MP
 • 2 camera kép12 MP
 • 3 GB
 • 64 GB, 256 GB
 • 2691 mAh
 • 16M colors
 • 7 MP
 • 2 camera 12 MP

Tặng Kèm:

✧ Ốp lưng Vucase nổi tiếng

✧Tặng cây chọt sim 

✧ Dán màn hình cường lực.

✧ Giảm giá 10% mua kèm phụ kiện

iPhone 8 Plus Cũ Bản Quốc Tế Likenew 99%

 • 7 MP
 • 2 camera kép12 MP
 • 3 GB
 • 64 GB, 256 GB
 • 2691 mAh
 • 16M colors
 • 7 MP
 • 2 camera 12 MP

Tặng Kèm:

✧ Ốp lưng Vucase nổi tiếng

✧Tặng cây chọt sim 

✧ Dán màn hình cường lực.

✧ Giảm giá 10% mua kèm phụ kiện

iPhone 8 Plus Bản Quốc Tế Mới 100%

 • 16 Triệu màu
 • 7 MP
 • 2 camera kép12 MP
 • 3 GB
 • 64 GB, 256 GB
 • 2691 mAh
 • 16M colors
 • 7 MP

Tặng Kèm:

✧ Ốp lưng Vucase nổi tiếng

✧Tặng cây chọt sim 

✧ Dán màn hình cường lực.

✧ Giảm giá 10% mua kèm phụ kiện

iPhone 8 Trả Bảo Hành Bản Quốc Tế

 • 1821 mAh
 • 1 Nano SIM
 • 1 khe
 • 12tháng- 15 ngày đổi máy
 • 16M colors
 • 7 MP
 • 12 MP
 • 4 đèn LED (2 tông màu)

Tặng Kèm:

✧ Ốp lưng Vucase nổi tiếng

✧Tặng cây chọt sim 

✧ Dán màn hình cường lực.

✧ Giảm giá 10% mua kèm phụ kiện

iPhone 8 Likenew 99% Quốc Tế

 • 7 MP
 • 12 MP
 • 4 đèn LED (2 tông màu)
 • 6 nhân
 • 2 GB
 • 64 GB, 256 GB
 • 148 g
 • 1821 mAh

Tặng Kèm:

✧ Ốp lưng Vucase nổi tiếng

✧Tặng cây chọt sim 

✧ Dán màn hình cường lực.

✧ Giảm giá 10% mua kèm phụ kiện

iPhone 8 Bản Quốc Tế Mới 100%

 • 7 MP
 • 12 MP
 • 2GB
 • 64 GB
 • 1821 mAh
 • 16M colors
 • 7 MP
 • 12 MP

Tặng Kèm:

✧ Ốp lưng Vucase nổi tiếng

✧Tặng cây chọt sim 

✧ Dán màn hình cường lực.

✧ Giảm giá 10% mua kèm phụ kiện

iPhone 7 Trả Bảo Hành Bản Quốc Tế Mới 100%

 • 7 MP
 • 12 MP
 • 2 GB
 • 32 GB
 • 1960 mAh
 • 7 MP
 • 12 MP
 • 4 đèn LED (2 tông màu)

Tặng Kèm:

✧ Ốp lưng Vucase nổi tiếng

✧Tặng cây chọt sim 

✧ Dán màn hình cường lực.

✧ Giảm giá 10% mua kèm phụ kiện

iPhone 7 Plus Trả bảo hành Mới 100% Bản Quốc Tế

 • 7 MP
 • 2 camera 12 MP
 • 4 đèn LED (2 tông màu)
 • 4 nhân
 • 3 GB
 • 32 GB
 • 188 g
 • 2900 mAh

Tặng Kèm:

✧ Ốp lưng Vucase nổi tiếng

✧Tặng cây chọt sim 

✧ Dán màn hình cường lực.

✧ Giảm giá 10% mua kèm phụ kiện

iPhone 7 Bản Quốc Tế Likenew 99%

 • 7 MP
 • 12 MP
 • 3 GB
 • 32 GB
 • 1960 mAh
 • 7 MP
 • 12 MP
 • 4 đèn LED (2 tông màu)

Tặng Kèm:

✧ Ốp lưng Vucase nổi tiếng

✧Tặng cây chọt sim 

✧ Dán màn hình cường lực.

✧ Giảm giá 10% mua kèm phụ kiện