Điện thoại

(101 sản phẩm)

iPhone 7 Plus Quốc tế Mỹ Cũ Likenew 99% - Bảo Hành Vàng

 • 2 camera 12 MP
 • 4 đèn LED (2 tông màu)
 • 4 nhân
 • 3 GB
 • 129 GB
 • 188 g
 • 2900 mAh
 • 1 khe

Tặng Kèm:

✧ Ốp lưng Vucase nổi tiếng

✧Tặng cây chọt sim 

✧ Dán màn hình cường lực.

✧ Giảm giá 10% mua kèm phụ kiện

iPhone 8 Plus Cũ Bản Quốc Tế Likenew 99% - Bảo Hành Vàng

 • 7 MP
 • 2 camera kép12 MP
 • 3 GB
 • 64 GB, 256 GB
 • 2691 mAh
 • 16M colors
 • 7 MP
 • 2 camera 12 MP

Tặng Kèm:

✧ Ốp lưng Vucase nổi tiếng

✧Tặng cây chọt sim 

✧ Dán màn hình cường lực.

✧ Giảm giá 10% mua kèm phụ kiện

iPhone Xs Max Bản Quốc Tế Mỹ 1 Sim likenew 99% - Tặng Bảo Hành Vàng

 • 7 MP
 • 2 camera kép12 MP
 • 4 GB
 • 64 GB, 256 GB, 512 GB
 • 3174 mAh
 • 1242 x 2688 pixels
 • 7 MP
 • 2 camera 12 MP

Tặng Kèm:

✧ Ốp lưng Vucase nổi tiếng

✧Tặng cây chọt sim 

✧ Dán màn hình cường lực.

✧ Giảm giá 10% mua kèm phụ kiện

Apple iPhone 11 Pro Max cũ 99% Quốc tế Mỹ 1 Sim - Tặng Bảo Hành Vàng

 • 12 MP
 • 3 camera 12 MP
 • 4 GB
 • 64 GB
 • 3969 mAh, có sạc nhanh
 • 6.5"
 • 1242 x 2688 Pixels
 • 12 MP

Tặng Kèm:

✧Tặng cây chọt sim 

✧ Ốp lưng Vucase nổi tiếng

✧ Dán màn hình cường lực.

✧ Giảm giá 10% mua kèm phụ kiện

iPhone SE - Like new 99% - Bản Quốc Tế - Bảo Hành Vàng

 • 1 Nano SIM
 • 3.5 mm
 • 06 tháng - 15 ngày đổi máy
 • 640 x 1136
 • 1.2 MP
 • 12 MP
 • 2 nhân 64-bit
 • 2 GB

Tặng Kèm:

✧Tặng cây chọt sim.

✧ Ốp lưng Vucase nổi tiếng.

✧ Dán màn hình cường lực.

✧ Giảm giá 10% mua kèm phụ kiện.

iPhone 7 Bản Quốc Tế Likenew 99% - Bảo Hành Vàng

 • 7 MP
 • 12 MP
 • 3 GB
 • 32 GB
 • 1960 mAh
 • 7 MP
 • 12 MP
 • 4 đèn LED (2 tông màu)

Tặng Kèm:

✧ Ốp lưng Vucase nổi tiếng

✧Tặng cây chọt sim 

✧ Dán màn hình cường lực.

✧ Giảm giá 10% mua kèm phụ kiện

iPhone X Bản Quốc Tế Likenew 99% - Tặng Bảo Hành Vàng

 • 1 Nano SIM
 • 1 khe
 • 06 tháng- 15 ngày đổi máy
 • 7 MP
 • 2 camera kép12 MP
 • 3 GB
 • 64 GB, 256 GB
 • 2716 mAh

Tặng Kèm:

✧ Ốp lưng Vucase nổi tiếng

 ✧Tặng cây chọt sim 

✧ Dán màn hình cường lực.

 ✧ Giảm giá 10% mua kèm phụ kiện

Apple iPhone 11 Pro cũ 99% Quốc tế Mỹ - Tặng Bảo Hành Vàng

 • 3046 mAh, có sạc nhanh
 • 5.8"
 • 1125 x 2436 Pixels
 • 12 MP
 • 3 camera 12 MP
 • 4 đèn LED 2 tông màu
 • 4 GB
 • 64 GB

Tặng Kèm:

✧ Ốp lưng Vucase nổi tiếng

✧Tặng cây chọt sim 

✧ Dán màn hình cường lực.

✧ Giảm giá 10% mua kèm phụ kiện

iPhone Xs Bản Quốc Tế Likenew 99% - Tặng Bảo Hành Vàng

 • 7 MP
 • 2 camera kép12 MP
 • 4 GB
 • 64 GB, 256 GB, 512 GB
 • 2716 mAh
 • 16M colors
 • 1125 x 2436 pixels
 • 7 MP

Tặng Kèm:

✧ Ốp lưng Vucase nổi tiếng

✧Tặng cây chọt sim 

✧ Dán màn hình cường lực.

✧ Giảm giá 10% mua kèm phụ kiện